• هفته آخر اسفند
    انتشارات آنا پل در فلوشیپ ادبی استانبول 2023
  • انتشارات آنا پل در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی
  • ترجمه و انتشار پنج کتاب عربی به زبان فارسی
  • :تهیه کتاب های آنا پل در
    (طاقچه-فدیبو-گیسوم-آبراه)


(NEWS) اخبار