یخ (THE ICE)

در باره کتاب:

کماندوی سابق نیروهای ویژه، آنا اونه، در یک هاورکرافت در قطب شمال تخریب های ناشی از تغییرات آب و هوایی را تحقیق می کند.

در یکی از روزها، آسمان سیاه و سفید ناگهان توسط یک نور سرگردان که از یک ایستگاه تحقیقاتی چینی پرتاب شده است، روشن می شود. آنا و همکارش که در نزدیکی آن ایستگاه مستقر بودند، به نجات آنها می روند. اما این شعله نشانه درخواست کمک است یا یک علامت هشدار؟

در پایگاه چینی، رویایی از یک کابوس در انتظار آنهاست. آنها در آزمایشگاه، محققان را مرده و یخ زده پیدا می کنند ،که به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده اند. ناگهان طوفان خشمگینی در قطب شمال راه می افتد. آنا در میانه این همه گرفتاری متوجه می شود که یک جنگ قدرت جهانی برای دست یابی به منابع قطب شما در جریان است.

در باره نویسنده:

جان راک متول سال 1962 در جزیره کاموی نروژ  و تحصیلکرده رشته هنر است. او از جمله فیلم نویس های معروف نروژی است که اکثر فیلم هایش در کشورهای مختلف اکران شده است.

یخ اولین رمان اوست که توفیق زیادی در بازار نشر نروژ و جهان داشته و به زبان های مختلف ترجمه و در کشورهای زیادی اتشار یافته است.