دیگر نخواهی دید

عنوان: دیگر نخواهی دید

نویسنده: جولین سیچیرون

مترجم: زهرا راستگوفر

موضوع: ادبیات داستانی (رمان)

تعداد صفحه: 205

شابک: 978-622-93178-3-9

 قیمت: 140 هزار تومان

در باره کتاب:

یک روز صبح در اکتبر 2014، به جولین، 37 ساله، گفته شد که بینایی خود را در سه ماه آینده از دست خواهد داد. او به تازگی دچار یک بیماری ژنتیکی نادر شده بود که هیچ درمانی برای آن نبود. به زودی، اشیا شروع به فرار از او می کنند، چهره ها، محو می شوند. پاییز سرگیجه آور است. ژولین به چیزی تبدیل شده است که به آن “ناتوان بینایی” می گویند، او دیگر دنیا را جز از ته یک بطری درک نمی کند.

اما او با جنگندگی  به پیشروی بی امان ادامه می دهد. به لطف مراقبان و همدردی اطرافیان او نقص جدید خود را رام می کند. او که سرسخت است، حتی موفق می شود وارد یک پروتکل تحقیقاتی شود تا به طور معجزه آسایی بخشی از بینایی خود را بازیابی کند. این کتاب پیام سازگاری و شجاعت در برابر مشکلات را برای آدم ها می آموزد .