اخبار

رمانی از فیلیپین در لیست انتظار ترجمه و چاپ در ایران انتشارات آناپل برای ترجمه و انتشار رمان همه ی مردم تنها از کشور فیلیپین به زبان فارسی در ایران با انتشارات میلفلور قرارداد رایت امضا کرد. کتاب حاوی رمانی است از داستان های به هم پیوسته مردمی که دچار از دست دادن های متوالی […]