اخبار

رمانی از فیلیپین در لیست انتظار ترجمه و چاپ در ایران انتشارات آناپل برای ترجمه و انتشار رمان همه ی مردم تنها از کشور فیلیپین به زبان فارسی در ایران با انتشارات میلفلور قرارداد رایت امضا کرد. کتاب حاوی رمانی است از داستان های به هم پیوسته مردمی که دچار از دست دادن های متوالی […]

کتاب کلاغ سیاه نوشته روداشفسکی از روسیه در ایران منتشر می شود انتشارات آنا پل در راستای برنامه خود برای ترجمه و نشر آثار داستانی خارجی کتاب کلاغ سیاه را به دست مترجم سپرد. قرارداد رایت این کتاب از انتشارات کمپاس روسیه خریداری شد. ماجرای این رمان در جنگا تایگا در روسیه اتفاق می‌افتد. عشق […]