انتشارات آنا پل برای خرید کپی رایت کتاب های زیر جهت ترجمه و نشر در ایران وارد مذاکره با ناشران خارجی شده است.

1-جنبش ترجمه در عصر عباسی، انتشارات آمنه، اردن

2- لباس نظامی، انتشاات امنه، اردن

3-من این پسر را دوست داشتم، انتشارات معتز، اردن

4-فرم مردانه، انتشارات معتز، اردن

5- فرم زنانه مخملی، انتشارات معتز، اردن

6-شکلی که روح یک فرشته در آن ساکن است، انتشارات معتز، اردن

7- اثری از گرگ نیست، انتشارات معتز، اردن

8-ضمانت عشق، انتشارات جوسور، مصر

9- حکایت خیابان حسن مامون، انتشارات جوسور، مصر

10-عشق را در چشمانت خواندم، انتشارات جوسور، مصر

11-هویت و تاریخ، انتشارات ینی انسان، ترکیه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *