کتاب “کامبیری” نوشته “لویس براتی” از کشور اسپانیا توسط انتشارات آناپل منتشر شد.

کتاب کامبیری حاوی یک داستان غیرواقعی و تخیلی است و ماجرای داستان در جزیره ای به نام “لامپروت” اتفاق می افتد.
جزیره ای که مردمانش برای فرار از جنگ و گرسنگی تلاش می کنند به کشور ایتالیا مهاجرت کنند.
انتسارات آناپل حق ترجمه و انتشار این کتاب به زبان فارسی را طی قرارداد کپی رایت با انتشارات “استرلاپولار” از کشور اسپانیا دریافت نمود.
نسخه فارسی این کتاب با ترجمه زهرا راستگوفر در ۱۳۰ صفحه منتشر شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.