کتاب های “زندگی با کتاب” و “زندگی یک افسانه ترسناک است” از کشور اسلونی توسط انتشارات آناپل در ایران منتشر شد

انتشارات آناپل برای ترجمه و نشر دو کتاب با عناوین “زندگی با کتاب” و “زندگی یک افسانه ترسناک است” از کشور اسلونی با ناشر این دو کتاب “زالوزبا” در اسلونی قرارداد رایت امضا کرد.
در کتاب “زندگی با کتاب” نویسنده درباره نویسندگان و آثاری از آن ها که او را تحت تاثیر قرار داده اند می نویسد و در کتاب “زندگی یک افسانه ترسناک است” ماجراهای دردناکی که در زمان جنگ بوسنی و هرزگوین بر مردم گذشته است روایت می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *