کتاب “زمین پوشیده از پر جوجه” از کشور چین در ایران منتشر شد

کتاب “زمین پوشیده از پر جوجه” مجموعه ۷ داستان کوتاه از زندگی مردم فرودست چین است که با قلم توانای “یوژنیون” رمان نویس مشهور چینی به رشته تحریر درآمده است.
کتاب حاضر در ۴۳۲ صفحه با ترجمه “آرش رحمتی” توسط انتشارات آناپل در ایران منتشر شده است.
انتشارات آناپل حق کپی رایت زبان فارسی این کتاب را از انتشارات “فرهنگ و رسانه قرن جدید” در کشور چین خریداری نموده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.