قرارداد ترجمه و نشر دو کتاب از کشور کره جنوبی منعقد شد

انتشارات آناپل برای ترجمه و نشر دو رمان از کشور کره جنوبی با انتشارات “گوز نوک” قرارداد امضا کرد.عناوین این دو کتاب عبارتند از “مادر بد” و “مشتری کوچولوی من”.
در کتاب “مادر بد” دختری بعد از ۲۰ سال نامه ای از مادرش که او فکر می کرد سال ها پیش مرده است، دریافت می کند.کتاب “مشتری کوچولوی من” حاوی داستانی جنایی است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *