انتشارات آناپل کتاب های “داستان های خانواده خوشبخت” و “شبکه دوستی” از کشور مجارستان را منتشر می کند

انتشارت آناپل برای ترجمه و نشر دو کتاب از کشور مجارستان به زبان فارسی در ایران قرارداد رایت امضا کرد.
کتاب “شبکه دوستی” نوشته “آنا سوم فای” و کتاب “داستان های خانواده خوشبخت” نوشته “گیورگی ماهسی” توسط انتشارات “سرکابلا” در مجارستان منتشر شده اند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *