انتشارات آناپل برای ترجمه و نشر کتاب “راکون” با ناشر ترکیه ای قرارداد کپی رایت امضا کرد

پیرو قرارداد ترجمه و نشر کتاب “راکون” نوشته “سوات دومان” با انتشارات آلا قارقا از کشور ترکیه، انتشارات آناپل ترجمه و نشر این کتاب را در دستور کار خود قرار داد.
کتاب “راکون” حاوی داستانی جذاب است که در شهر استانبول روی می دهد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.