انتشارات آناپل برای ترجمه و انتشار کتاب “مهارت زندگی در آینده” با انتشارات “چاینا مشین” از کشور چین قرارداد رایت امضا کرد.

پیرو خرید کپی رایت کتاب “مهارت زندگی در آینده” از انتشارات “چاینا مشین” در کشور چین، ترجمه و نشر این کتاب به زبان فارسی در دستور کار انتشارات آناپل قرار گرفت.
در این کتاب مهارت دستیابی برای کشف نحوه زندگی بهتر در آینده توضیح داده می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *