کتاب “هزاره ادبیات ترک” به زودی توسط انتشارات آناپل منتشر می شود

کتاب “هزاره ادبیات ترک” نوشته “طلعت هالمان” با ترجمه مجید جعفری اقدم توسط انتشارات آناپل در ایران به زودی منتشر می شود.
ترجمه و انتشار این کتاب طی قرارداد کپی رایت فی ما بین اداره انتشارات وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه و انتشارات آناپل صورت می پذیرد.
کتاب حاضر در در یک مقدمه و ۶ فصل تلاش می کند جریان ادبی ادبیات ترک را از دوره پیش از اسلام تا قرن بیست و یکم بصورت خیلی فشرده بررسی کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.