کتاب آترا و گردنبند نفرین شده نوشته فخرالدین هاشمی برای فروش آنلاین در جهان از طریق تبلیغ در سایت های معتبر فروش کتاب در جهان ،از جمله سایت آمازون، به زبان انگلیسی ترجمه شد.

نسخه انگلیسی این کتاب در ۱۸۰ صفحه و با عنوان Atra and accursed necklace in Jinns’ land با همکاری آژانس ادبی و ترجمه پل و ناشر همکار این آژانس در امریکا در معرض فروش جهانی قرار گرفته است. ترجمه این کتاب توسط پیتر وزیر زاده صورت گرفته است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *