عنوان:داستان سیاره آبی

نویسنده: آندری اسنایر

مترجم: مجید جعفری اقدم

موضوع: رمان خارجی برای نوجوانان

تعداد صفحه:۱۲۲

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۵۹۶۲۵

قیمت:بیست و پنج هزار تومان

در باره کتاب:

کتاب داستان سیاره آبی نوشته آندری اسنار مگناسون است که با ترجمه مجید جعفری‌اقدم منتشر شده است.  کتـاب داسـتان سـیاره آبـی یکـی از کتـاب‌هـای پرفـروش در جهـان اسـت که تاکنـون بـه بیـش از ۳۰ زبـان در دنیـا ترجمـه شده اسـت. دربارعه کتاب داستان سیاره آبی ماجـرای کتاب داستان سیاره آبی داسـتان یـک جزیـره کوچـک در سـیاره آبـی زیبـا است، جزیـره‌اـی وحشـی و خطرنـاک کـه سـاکنان آن فقـط بچـههـا هسـتند کـه در فضایـی آزاد در صلـح و صمیمیـت بـا هـم زندگـی می‌کنند و هـر روزشـان هیجـان‌انگیزتـر از روز قبـل اسـت. تـا اینکـه پـای یـک بزرگسـالی بـه عنـوان فضانـورد بـه جزیـره بـاز می‌شـود و جریـان آرام زندگـی جزیـره دچـار اتفاقاتـی مـی‌شـود. تصاویـر زیبـای کتـاب خواننـده را در فهـم بهتـر داسـتان و پیـام آن همراهـی مـی‌کننـد.  خواندن کتاب داستان سیاره آبی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به تمام کودکان علاقه‌مند به داستان پیشنهاد می‌کنیم.

در باره مترجم:

مجید جعفری اقدم (۱۳۴۱-مرند)، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی ، تحصیلکرده رشته ادبیات انگلیسی و زبانشناسی است که تاکنون صدها مقاله و ده ها کتاب تالیفی و ترجمه از وی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.از جمله آثار ترجمه جعفری اقدم اشاره می شود به:

  • هند مستقل( به زبان فارسی)، انتشارات آرون ، ۱۳۸۲
  • سیتم های نوشتاری جهان(به زبان فارسی) ، انتشارات آنا پل، ۱۳۹۹
  • قصه های رومی ( به زبان انگلیسی)، انتشارات بانگ نی، ۱۳۹۲
  • رمان نوید معجزه ( به زبان انگلیسی) ، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۴
  • رمان طویله (به زبان انگلیسی)، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۵
  • دایره المعارف تاریخ جهان( به زبان فارسی) ، انتشارات پیام آزادی،۱۳۹۵
  • رمان مردی به نام اوه(به زبان فارسی) ،‌انتشارات آوای الف، ۱۳۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *