رمان خیانت نوشته دجان تراجکوسکی ،نویسنده مقدونیه ای، انتشارات McLean, Illinois توسط انتشارات آنا پل در ایران ترجمه و منتشر می شود.

قرارداد کپی رایت زبان فارسی این کتاب فی مابین انتشارات آنا پل از ایران و ناشر مقدونیه ای توسط آژانس ادبی پل منعقد گردید. مطابق این قرارداد مقرر شده است طرف ایرانی کتاب را تا آخر سال ۱۴۰۰ به زبان فارسی ترجمه و منتشر نماید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.